Πρόγραμμα

(F)INANCIAL (S)TATEMENTS + (F)RAUD

 

13 Νοεμβρίου 2017

 

Πρόγραμμα Ημερίδας (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ σε μορφή pdf):

08:30 Υποδοχή συμμετεχόντων – Εγγραφές
09:00   Χαιρετισμοί
Χαρίλαος Π. Αλαμάνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πρόεδρος  Σ.Ο.Ε.Λ, Πρόεδρος  Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ 

Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA

Επίτιμος Πρόεδρος Hellenic ACFE, Πρόεδρος Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε,

Μέλος Δ.Σ & Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Εθνικής Ασφαλιστικής

 

 

Εισαγωγική Ομιλία: 
Η χρησιμότητα των Επιτροπών Ελέγχου των Δ.Σ. για τους μετόχους των εταιριών
Στέφανος Παντζόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΣΟΕΛ,
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑRTHUR ANDERSEN στην Ελλάδα & εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού, τ. μέλος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας & υπεύθυνος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, τ. μέλος ΔΣ της Finansbank.

09:45

 

Κεντρικές Ομιλίες  – Εκπρόσωποι Φορέων

Απάτη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Διαστάσεις του φαινομένου και τρέχουσες εξελίξεις

Στάθης Πετρόπουλος, CFE, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, CRMA

Γενικός Γραμματέας Hellenic ACFE, Director, NBG Group Internal Audit

10:15 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Απάτη
Δημήτριος Σούρμπης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Σ.Ο.Ε.Λ, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σ.Ο.Ε.Λ, Regulatory and Policy Leader PwC

10:45 COSO & ACFE: Fraud Risk Management Guide

Tο νέο εργαλείο – οδηγός για τη διαχείριση του Κινδύνου Απάτης

Εύη Δημητρούλια , CFE, CIA, CRMA, CFSA, CCSC

Πρόεδρος Hellenic ACFE, Partner, Fraud Education Center

11:00 Διαφθορά – Η Κυπριακή εμπειρία
  Γιώργος Ζορνάς, CFE, FCCA  

Πρόεδρος ACFE Cyprus,  Group Internal Audit Director BANK OF CYPRUS

11:15 Διάλειμμα -Καφές
11:30

ΠΑΝΕΛ  Ι:

 

Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο στην Πρόληψη, Αποκάλυψη και Θεραπεία της Απάτης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Συντονιστής: Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια, CFE

Partner, CROWE SOL

  ·       Μίρκα Συρμοπούλου

Principal, Audit, Financial Services Industry, DELOITTE

  ·       Μάριος Λασανιάνος  CFE, FCCA

Partner, Forensic Advisory Services, GRANT THORNTON

  ·       Μιχάλης Πικής, CFE

Director, Forensic Services, Advisory, PwC

  ·       Βασίλης Καμινάρης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, CIA

EY, Partner Assurance Leader Central & SouthEast Europe

  ·       Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γενικός Διευθυντής KPMG

13:00 Διάλειμμα-Ελαφρύ Γεύμα
13:30

ΠΑΝΕΛ ΙΙ :

Ευθύνες – Ποινές – Εποπτικές Αρχές – Προστασία Μετόχων, Επενδυτών και Ελεγκτών – Διαρκής Εκπαίδευση Ελεγκτών
Συντονιστής: Δημήτριος Κυριτσάκης

Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

·       Βασιλική Λαζαράκου, Δικηγόρος

Πρώην Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

·       Σπήλιος Μούζουλας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Δικηγορική Εταιρεία Μούζουλας & Συνεργάτες

·       Ιωάννης Φίλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ

14:15

ΠΑΝΕΛ ΙΙΙ:

Αποτελεσματική Διοίκηση – Ο ρόλος του CFO στη διασφάλιση εφαρμογής μίας εταιρικής κουλτούρας που να προάγει το «αληθές» και το «νόμιμο» στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Συντονιστής: Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
·        Κωνσταντίνος Αποστόλου

CFO «Astir Palace Vouliagmeni S.A» & «Astir Marina Vouliagmeni S.A»

·        Σπυρίδων Γρηγοράτος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος  «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΕ»

  ·        Αγγελική Κατσάπη

 Δ/νων Σύμβουλος, Φορέας Πιστοποιήσεων –Τεχνικών Επιθεωρήσεων «SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A»

  ·        Κωνσταντίνος Κόλλιας, CFE, ACMA

Sr Finance Manager «MEDTRONIC HELLAS A.E.E»

  ·        Γεώργιος Μαυράκης 

Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ

14.45 Κλείσιμο Συμπεράσματα
www.000webhost.com